این مجموعه شامل دی وی دی های کنکور اسان هست که شامل فیزیک پایه یعنی سال اول و دوم دبیرستان به تدریس مهندس مسعودی هست.دانلود در ادامه مطلب


حجم
fizik1_01.avi ۱۴۱٫۷ مگ
fizik1_010.avi ۱۲۴٫۶ مگ
fizik1_011.avi ۱۲۵٫۱ مگ
fizik1_012.avi ۶۶٫۵ مگ
fizik1_013.avi ۱۳۵٫۴ مگ
fizik1_014.avi ۱۳۴٫۸ مگ
fizik1_015.avi ۱۳۴٫۷ مگ
fizik1_016.avi ۷۸٫۷ مگ
fizik1_017.avi ۱۶۱٫۶ مگ
fizik1_018.avi ۱۶۱٫۱ مگ
fizik1_019.avi ۱۶۱٫۰ مگ
fizik1_02.avi ۱۴۰٫۴ مگ
fizik1_020.avi ۱۰۵٫۶ مگ
fizik1_021.avi ۱۳۰٫۳ مگ
fizik1_022.avi ۱۲۹٫۴ مگ
fizik1_023.avi ۱۳۰٫۰ مگ
fizik1_024.avi ۶۱٫۷ مگ
fizik1_025.avi ۱۴۴٫۰ مگ
fizik1_026.avi ۱۴۳٫۵ مگ
fizik1_027.avi ۱۴۳٫۷ مگ
fizik1_028.avi ۸۴٫۰ مگ
fizik1_029.avi ۱۱۴٫۶ مگ
fizik1_03.avi ۱۴۰٫۵ مگ
fizik1_030.avi ۱۱۴٫۶ مگ
fizik1_031.avi ۱۱۳٫۹ مگ
fizik1_032.avi ۶۳٫۹ مگ
fizik1_033.avi ۱۴۱٫۰ مگ
fizik1_034.avi ۱۴۰٫۵ مگ
fizik1_035.avi ۱۴۰٫۲ مگ
fizik1_036.avi ۷۰٫۵ مگ
fizik1_037.avi ۱۰۴٫۶ مگ
fizik1_038.avi ۱۰۳٫۸ مگ
fizik1_039.avi ۱۰۳٫۴ مگ
fizik1_04.avi ۶۴٫۶ مگ
fizik1_040.avi ۵۴٫۶ مگ
fizik1_05.avi ۱۲۵٫۴ مگ
fizik1_06.avi ۱۲۴٫۷ مگ
fizik1_07.avi ۱۲۴٫۷ مگ
fizik1_08.avi ۷۰٫۶ مگ
fizik1_09.avi ۱۲۵٫۳ مگ

حجم
fizic2_01.avi ۱۴۵٫۲ مگ
fizic2_02.avi ۱۴۵٫۳ مگ
fizic2_03.avi ۱٫۹ مگ
fizic2_04.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_05.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_06.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_07.avi ۹۴٫۵ مگ
fizic2_08.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_09.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_10.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_11.avi ۶۶٫۵ مگ
fizic2_12.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_13.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_14.avi ۲٫۱ مگ
fizic2_15.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_16.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_17.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_18.avi ۴۹٫۲ مگ
fizic2_19.avi ۲۰۵٫۷ مگ
fizic2_20.avi ۲۰۴٫۷ مگ
fizic2_21.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_22.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_23.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_24.avi ۴۷٫۷ مگ
fizic2_25.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_26.avi ۱۰۸٫۴ مگ
fizic2_27.avi ۳۰٫۷ مگ
fizic2_28.avi ۱۴۴٫۶ مگ
fizic2_29.avi ۱۴۴٫۶ مگ
fizic2_30.avi ۴۴٫۱ مگ


منبع خبر:کنکور100
http://konkour100.blog.ir/